Privacyverklaring

zodat duidelijk is wat wij met informatie doen

Impulsmarkten respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Veiligheid

Impulsmarkten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze leveringen. De website van Impulsmarkten is beveiligd met een (ssl)certificaat, waardoor door u ingevoerde gegevens versleuteld door ons worden ontvangen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Impulsmarkten houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens (wbp) en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • het kunnen beantwoorden en/of het kunnen behandelen van uw vragen en/of opmerkingen;
  • het kunnen uitvoeren van overige werkzaamheden/diensten die direct met Impulsmarkten, uw bestelling of uw gegevens te maken hebben;
  • het u op welke wijze dan ook op de hoogte kunnen stellen van informatie die wij voor u belangrijk achten;
  • het kunnen doen van onderzoek om onze website en de daarbij behorende diensten te kunnen verbeteren;
  • het kunnen toesturen van onze nieuwsbrief (hier kunt u zich altijd voor afmelden).

Cookies

De website van Impulsmarkten maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. De door het cookie vastgelegde (geanonimiseerde) informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Impulsmarkten of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie alleen om onze dienstverlening te verbeteren en dus expliciet niet om te verkopen of voor andere externe marketingdoeleinden.

Vertrouwelijkheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en deze alleen te gebruiken voor de door Impulsmarkten gegeven opdracht.

Als u nog vragen heeft over de privacyverklaringvan Impulsmarkten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wij helpen u graag!

Share This