Voorwaarden

die van toepassing zijn op de huur van standplaatsen bij Impulsmarkten

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:

De markt/het evenement: de door Impulsmarkten te organiseren evenementen/markten of braderieën.
De organisator: de medewerkers en eigenaren van Impulsmarkten.
De standhouder: het bedrijf, de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een stand of marktkraam gehuurd heeft op de evenementen van de verhuurder of zijn personeel.

Artikel 2 Inschrijving en productbepaling

De standhuurovereenkomst komt tot stand door het doen van een aanvraag hiertoe door de huurder en de toekenning van de stand aan de huurder door de organisator. Daar Impulsmarkten met een marktpatroon werkt en hierdoor de exacte invulling van de markt bepaald wordt mag tijdens de markt niet afgeweken worden van de opgegeven te verkopen product of dienst. Afwijkingen of aanvullingen in te verkopen producten of diensten kunnen in overleg met de organisator tot maximaal twee weken voor de markt worden ingevoerd.

Artikel 3 Selectiebeleid en indeling

De organisator behoudt zich het recht voor om standhouders te weigeren voor de markt.
Tevens behoudt hij zich het recht voor een andere standplaats aan te bieden dan aangevraagd.
De plaatsbepaling van de stand wordt gedaan door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor de plaats van de stand te allen tijde te veranderen. De standhouder kan geen rechten ontlenen aan de toegekende plaats.

Artikel 4 Uitbouwen stand/ tent /kraam

Het uitbouwen van de kraam, stand of tent, is alleen toegestaan met medeweten van de organisator.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

Na inschrijving, hetgeen altijd geschiedt middels het inschrijfformulier op de website, ontvangt u bij uw toewijzing een factuur voor het totale bedrag. Deze dient betaald te worden binnen de op de factuur gestelde termijn.

De boeking wordt pas definitief bij na ontvangst van de huurgelden/borg.

Artikel 6 Annulering + vergoedingen

Op verzoek van de standhouder kan de boeking worden geannuleerd. Hierbij wordt de volgende vergoedingssom berekend aan de standhouder:

  • Na inschrijving en bevestiging/factuur (factuurdatum) kunt u zich nog zeven dagen kosteloos afmelden.
  • Tot acht weken voor de markt betaalt u 25 % van het standgeld.
  • Tot vier weken voor de markt betaalt u 50% van het standgeld.
  • Vanaf twee weken voor de markt betaalt u het volledige standgeld.

Artikel 7 Opbouw en afbouw

De organisator geeft aan wanneer de standhouder kan opbouwen en afbouwen. Dit op- en afbouwen geschied voor eigen risico. De praktische informatie ontvangt de standhouder bij de inschrijvingsinfo. Deze krijgt u een week voor de markt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De organisator aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal door anderen dan de medewerkers van de organisator.
De standhouder is aansprakelijk en dient verzekerd te zijn voor schade, die door toedoen van hemzelf of zijn medewerkers wordt veroorzaakt. Indien de standhouder schade toebrengt aan het terrein of de locatie waar het evenement plaatsvindt, betaalt de standhouder een boete van 500 euro per schadegeval.

Artikel 9 Opvolgen aanwijzingen

De standhouder is verplicht de aanwijzingen van personeel van Impulsmarkten op de locatie, alsmede personeel van de organisator, op te volgen. Indien de standhouder deze aanwijzingen niet opvolgt, behoudt de organisator zich het recht voor tot verwijdering van de standhouder over te gaan.

 

Share This